Son Quan
Tham gia: 24/05/2020
1.218
Run
14
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,2km
Distance
08:08
Time
06:37/km
Pace
19
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,2km
Distance
33:22
Time
05:21/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,5km
Distance
55:01
Time
08:27/km
Pace
172
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
7,9km
Distance
56:16
Time
07:08/km
Pace
567
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,3km
Distance
01:02:51
Time
06:05/km
Pace
559
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,4km
Distance
11:37
Time
08:22/km
Pace
47
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
4,7km
Distance
24:50
Time
05:18/km
Pace
163
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,8km
Distance
12:18
Time
06:52/km
Pace
69
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
41:05
Time
06:50/km
Pace
317
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
40:35
Time
06:39/km
Pace
249
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,7km
Distance
40:33
Time
07:10/km
Pace
209
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,7km
Distance
11:18
Time
06:41/km
Pace
54
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
14:24
Time
11:00/km
Pace
30
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
15,6km
Distance
01:51:16
Time
07:09/km
Pace
696
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,9km
Distance
49:34
Time
08:28/km
Pace
139
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
50:20
Time
08:23/km
Pace
206
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
34:12
Time
13:54/km
Pace
72
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
3,7km
Distance
47:08
Time
12:54/km
Pace
130
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
42:24
Time
07:37/km
Pace
133
Calories
Morning Run
Lunch Run
everyone
0,0km
Distance
00:10
Time
10:15/km
Pace
1
Calories
Lunch Run