|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Báo Gấm - Võ Trọng Đính
Tham gia: 22/05/2021
Run
24
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 19/06/2021 05:43
5,6km Distance
57:26 Time
10:10/km Pace
Morning Run
Morning Run 17/06/2021 05:38
4,9km Distance
54:09 Time
10:58/km Pace
Morning Run
Morning Run 15/06/2021 05:53
4,9km Distance
51:25 Time
10:34/km Pace
Morning Run
Morning Run 11/06/2021 05:24
6,5km Distance
01:02:56 Time
09:40/km Pace
Morning Run
Morning Walk 10/06/2021 05:28
7,0km Distance
59:35 Time
08:31/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 09/06/2021 05:18
5,8km Distance
01:06:29 Time
11:32/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 07/06/2021 05:28
5,7km Distance
01:07:32 Time
11:45/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 06/06/2021 05:45
6,6km Distance
01:11:49 Time
10:50/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 05/06/2021 05:22
4,2km Distance
48:27 Time
11:28/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 03/06/2021 05:26
6,1km Distance
01:08:38 Time
11:09/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 02/06/2021 05:29
6,4km Distance
01:11:08 Time
11:09/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 01/06/2021 05:20
6,3km Distance
01:10:09 Time
11:10/km Pace
Morning Walk
Night Walk 31/05/2021 21:06
4,0km Distance
39:17 Time
09:51/km Pace
Night Walk
Morning Walk 31/05/2021 05:18
7,1km Distance
01:13:43 Time
10:19/km Pace
Morning Walk
Afternoon Walk 30/05/2021 16:41
5,8km Distance
01:00:15 Time
10:25/km Pace
Afternoon Walk
Morning Walk 30/05/2021 05:24
7,4km Distance
01:17:25 Time
10:30/km Pace
Morning Walk
Afternoon Walk 29/05/2021 17:10
2,8km Distance
29:33 Time
10:26/km Pace
Afternoon Walk
Morning Walk 29/05/2021 05:25
6,0km Distance
01:07:14 Time
11:10/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 28/05/2021 05:21
5,7km Distance
01:01:57 Time
10:54/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 27/05/2021 05:16
5,6km Distance
01:00:24 Time
10:49/km Pace
Morning Walk