Hồ Đỗ Thiện Chi
Tham gia: 23/05/2020
274
Run
37
Run
1
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Hike
everyone
0,1km
Distance
01:13
Time

Pace
6
Calories
Morning Hike
Ngày 8
everyone
11,1km
Distance
01:45:49
Time
09:34/km
Pace
595
Calories
Ngày 8
Ngày 7 : Chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
everyone
10,5km
Distance
01:29:55
Time
08:33/km
Pace
565
Calories
Ngày 7 : Chúc cả nhà tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc
Ngày 6
everyone
10,2km
Distance
01:36:38
Time
09:25/km
Pace
551
Calories
Ngày 6
Morning Ride
everyone
0,0km
Distance
00:34
Time
2,1 km/h
Pace
1
Calories
Morning Ride
Day 1 of 2022
everyone
7,4km
Distance
25:10
Time
17,7 km/h
Pace
79
Calories
Day 1 of 2022
Ngày 5
everyone
10,2km
Distance
01:32:55
Time
09:09/km
Pace
546
Calories
Ngày 5
Ngày 4
everyone
8,5km
Distance
01:34:06
Time
11:06/km
Pace
455
Calories
Ngày 4
Ngày 3
everyone
10,3km
Distance
01:35:34
Time
09:17/km
Pace
553
Calories
Ngày 3
Ngày 2 : từ a đến z học lại
everyone
7,5km
Distance
01:07:27
Time
08:59/km
Pace
403
Calories
Ngày 2 : từ a đến z học lại
Khởi động lại cho năm 2022 : Ngày 1, chúc cả nhà tuần mới nhiều năng lượng
everyone
5,4km
Distance
45:10
Time
08:23/km
Pace
289
Calories
Khởi động lại cho năm 2022 : Ngày 1, chúc cả nhà tuần mới nhiều năng lượng
Ủng hộ Uprace 2021 : ngày 1
everyone
5,4km
Distance
41:42
Time
07:39/km
Pace
293
Calories
Ủng hộ Uprace 2021 : ngày 1
Chúc tất cả các ACE tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Sau những ngày cả nhà cách ly tập trung và tại nhà, hôm nay mình khỏi động lại bằng đi bộ và chạy nhẹ lùi.
everyone
2,7km
Distance
26:57
Time
10:07/km
Pace
144
Calories
Chúc tất cả các ACE tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Sau những ngày cả nhà cách ly tập trung và tại nhà, hôm nay mình khỏi động lại bằng đi bộ và chạy nhẹ lùi.
Evening Run
everyone
4,7km
Distance
36:55
Time
07:50/km
Pace
253
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
44:57
Time
05:36/km
Pace
431
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
0,1km
Distance
03:47
Time
59:31/km
Pace
3
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,6km
Distance
34:16
Time
07:22/km
Pace
250
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,4km
Distance
42:48
Time
07:53/km
Pace
292
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
42:52
Time
08:01/km
Pace
287
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
36:57
Time
07:02/km
Pace
282
Calories
Evening Run