|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Thinh Nguyen
Tham gia: 17/08/2020
Run
111
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 03/12/2020 17:53
10,0km Distance
58:39 Time
05:51/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 01/12/2020 18:16
13,0km Distance
01:11:32 Time
05:29/km Pace
Evening Run
Morning Run 29/11/2020 05:13
23,2km Distance
02:23:23 Time
06:10/km Pace
Morning Run
Morning Run 28/11/2020 06:05
8,5km Distance
55:52 Time
06:33/km Pace
Morning Run
Evening Run 27/11/2020 18:16
10,0km Distance
01:04:10 Time
06:23/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/11/2020 18:01
10,1km Distance
01:03:56 Time
06:20/km Pace
Evening Run
Evening Run 25/11/2020 18:15
18,0km Distance
01:38:46 Time
05:28/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 22/11/2020 15:57
30,1km Distance
03:02:30 Time
06:03/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 21/11/2020 05:44
14,0km Distance
01:20:36 Time
05:44/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 18/11/2020 16:35
10,4km Distance
01:05:25 Time
06:17/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 17/11/2020 17:56
20,9km Distance
01:55:18 Time
05:30/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 17/11/2020 17:56
20,8km Distance
01:55:02 Time
05:31/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 15/11/2020 17:35
2,0km Distance
23:59 Time
11:42/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 15/11/2020 15:19
20,0km Distance
01:58:15 Time
05:54/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 15/11/2020 06:52
6,1km Distance
28:06 Time
04:34/km Pace
Morning Run
8x1km 13/11/2020 17:42
12,5km Distance
01:10:21 Time
05:37/km Pace
8x1km
Morning Run 08/11/2020 05:47
17,5km Distance
01:47:11 Time
06:07/km Pace
Morning Run
Morning Run 07/11/2020 06:14
10,2km Distance
01:05:30 Time
06:26/km Pace
Morning Run
Evening Run 05/11/2020 18:19
16,8km Distance
01:35:19 Time
05:40/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 03/11/2020 17:31
10,2km Distance
01:00:39 Time
05:58/km Pace
Afternoon Run