Thinh Nguyen
Tham gia: 17/08/2020
268
Run
2
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
25,0km
Distance
02:33:33
Time
06:08/km
Pace
1013
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
13:27
Time
06:38/km
Pace
118
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:08:52
Time
06:06/km
Pace
884
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
21,1km
Distance
02:05:51
Time
05:57/km
Pace
1074
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
21,0km
Distance
02:04:27
Time
05:54/km
Pace
1002
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,2km
Distance
22:21
Time
10:01/km
Pace
123
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,0km
Distance
02:09:02
Time
06:08/km
Pace
972
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,1km
Distance
01:23:12
Time
06:20/km
Pace
618
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
13,0km
Distance
01:16:00
Time
05:50/km
Pace
689
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
59:47
Time
05:58/km
Pace
523
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
18,0km
Distance
01:50:57
Time
06:09/km
Pace
920
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
30:45
Time
06:06/km
Pace
308
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
21,5km
Distance
02:00:08
Time
05:35/km
Pace
1108
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
58:38
Time
05:51/km
Pace
503
Calories
Afternoon Run
Chạy chiều 17.11
everyone
10,7km
Distance
01:05:46
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Chạy chiều 17.11
Morning Run
everyone
10,8km
Distance
01:47:40
Time
09:57/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,7km
Distance
01:07:52
Time
06:21/km
Pace
753
Calories
Morning Run
Chạy chiều 17/11/2021
everyone
10,7km
Distance
01:05:46
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
Chạy chiều 17/11/2021
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
01:47:40
Time
09:57/km
Pace
727
Calories
Afternoon Run
17/11 Run
everyone
10,7km
Distance
01:05:46
Time
06:10/km
Pace
0
Calories
17/11 Run