|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Trần Hải Phong
Tham gia: 22/05/2020
Run
208
Ride
23
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 21/04/2021 05:49
9,8km Distance
56:23 Time
05:44/km Pace
Morning Run
Morning Run 20/04/2021 05:21
7,1km Distance
37:34 Time
05:19/km Pace
Morning Run
Morning Run 18/04/2021 05:33
14,1km Distance
01:24:42 Time
05:59/km Pace
Morning Run
Techcombank HCMC Race 11/04/2021 04:09
42,8km Distance
03:54:26 Time
05:28/km Pace
Techcombank HCMC Race
Morning Run 08/04/2021 05:18
7,1km Distance
38:56 Time
05:28/km Pace
Morning Run
Morning Run 07/04/2021 05:02
10,6km Distance
54:00 Time
05:07/km Pace
Morning Run
Morning Run 04/04/2021 05:42
17,3km Distance
01:36:27 Time
05:35/km Pace
Morning Run
Morning Run 03/04/2021 05:31
11,2km Distance
01:05:16 Time
05:49/km Pace
Morning Run
Morning Run 01/04/2021 05:10
10,2km Distance
56:30 Time
05:32/km Pace
Morning Run
Morning Run 31/03/2021 05:12
7,7km Distance
41:56 Time
05:24/km Pace
Morning Run
Morning Ride 30/03/2021 05:16
10,1km Distance
36:30 Time
16,5 km/h Pace
Morning Ride
Morning Run 28/03/2021 05:13
22,2km Distance
02:03:16 Time
05:32/km Pace
Morning Run
Morning Run 25/03/2021 05:09
7,1km Distance
40:18 Time
05:39/km Pace
Morning Run
Morning Ride 24/03/2021 05:27
12,5km Distance
47:14 Time
15,9 km/h Pace
Morning Ride
Morning Run 21/03/2021 05:45
21,6km Distance
02:02:34 Time
05:40/km Pace
Morning Run
Morning Ride 20/03/2021 04:55
17,5km Distance
01:09:01 Time
15,2 km/h Pace
Morning Ride
Morning Run 18/03/2021 05:04
12,1km Distance
01:05:41 Time
05:26/km Pace
Morning Run
Morning Run 16/03/2021 05:06
10,2km Distance
55:11 Time
05:25/km Pace
Morning Run
Morning Run 14/03/2021 05:07
30,4km Distance
02:47:16 Time
05:29/km Pace
Morning Run
Morning Run 12/03/2021 05:09
10,6km Distance
56:17 Time
05:19/km Pace
Morning Run