Nguyễn Thị Minh Thu
Tham gia: 02/05/2022
36
Run
3
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Ride
everyone
3,9km
Distance
46:38
Time
5 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Morning Ride
everyone
8,1km
Distance
48:33
Time
10 km/h
Pace
0
Calories
Morning Ride
Night Walk
everyone
3,1km
Distance
21:37
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
4,0km
Distance
53:12
Time
13:25/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
3,9km
Distance
53:59
Time
13:48/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
3,9km
Distance
52:17
Time
13:18/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
3,8km
Distance
54:06
Time
14:18/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
4,0km
Distance
55:02
Time
13:42/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Ride
everyone
10,9km
Distance
36:43
Time
17,8 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Night Run
everyone
7,2km
Distance
01:30:51
Time
12:34/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,2km
Distance
01:18:22
Time
12:42/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Walk
everyone
0,2km
Distance
01:44
Time
10:17/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
4,8km
Distance
01:04:05
Time
13:19/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
4,7km
Distance
59:44
Time
12:35/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
only_me
3,9km
Distance
52:33
Time
13:31/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
3,9km
Distance
49:13
Time
12:37/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
4,0km
Distance
50:49
Time
12:36/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,7km
Distance
21:55
Time
12:50/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
12:38
Time
10:26/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
4,0km
Distance
53:40
Time
13:31/km
Pace
0
Calories
Night Walk