|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
thuong nk
Tham gia: 04/05/2020
Run
73
Ride
4
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 21/11/2020 07:05
42,6km Distance
10:52:37 Time
15:19/km Pace
Morning Run
Evening Run 17/11/2020 18:26
5,0km Distance
25:36 Time
05:05/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 15/11/2020 16:54
9,0km Distance
53:38 Time
05:56/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 13/11/2020 18:15
6,9km Distance
40:58 Time
05:57/km Pace
Evening Run
Evening Run 06/11/2020 18:34
4,5km Distance
24:52 Time
05:29/km Pace
Evening Run
Morning Run 01/11/2020 03:00
42,5km Distance
04:51:04 Time
06:50/km Pace
Morning Run
Evening Run 31/10/2020 18:17
5,5km Distance
33:23 Time
06:03/km Pace
Evening Run
Evening Run 29/10/2020 18:14
3,3km Distance
19:12 Time
05:52/km Pace
Evening Run
Evening Run 26/10/2020 18:15
5,0km Distance
29:10 Time
05:48/km Pace
Evening Run
Evening Run 23/10/2020 18:37
3,0km Distance
24:43 Time
08:09/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 22/10/2020 17:21
23,1km Distance
02:23:24 Time
06:13/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 18/10/2020 17:36
7,0km Distance
41:54 Time
05:58/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 16/10/2020 17:26
12,0km Distance
01:15:52 Time
06:18/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 13/10/2020 17:14
21,1km Distance
02:07:34 Time
06:02/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 12/10/2020 18:42
5,0km Distance
30:33 Time
06:05/km Pace
Evening Run
Evening Run 10/10/2020 18:09
6,0km Distance
33:18 Time
05:32/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 09/10/2020 17:44
10,0km Distance
56:28 Time
05:38/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 07/10/2020 18:36
5,5km Distance
32:52 Time
05:55/km Pace
Evening Run
Evening Run 06/10/2020 18:54
5,0km Distance
26:24 Time
05:15/km Pace
Evening Run
Evening Run 05/10/2020 18:09
12,0km Distance
01:10:55 Time
05:53/km Pace
Evening Run