Nguyễn Thị Thuỷ
Tham gia: 26/11/2022
88
Run
19
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Day 54 - Kết thúc 60 ngày lần 1
everyone
16,1km
Distance
01:56:50
Time
07:16/km
Pace
948
Calories
Day 54 - Kết thúc 60 ngày lần 1
Day 53
everyone
4,5km
Distance
40:34
Time
08:59/km
Pace
281
Calories
Day 53
Day 52 - Mùng 🤟 Tết
everyone
3,0km
Distance
16:43
Time
05:33/km
Pace
188
Calories
Day 52 - Mùng 🤟 Tết
Day 51 - Mùng ✌️ Tết
everyone
8,0km
Distance
53:02
Time
06:37/km
Pace
488
Calories
Day 51 - Mùng ✌️ Tết
Day 50 - Mùng ☝️ Tết
everyone
8,2km
Distance
53:54
Time
06:36/km
Pace
498
Calories
Day 50 - Mùng ☝️ Tết
Day 49 - 30 Tết
everyone
30,0km
Distance
01:47:49
Time
16,7 km/h
Pace
364
Calories
Day 49 - 30 Tết
Day 48
everyone
3,0km
Distance
25:16
Time
08:18/km
Pace
195
Calories
Day 48
Day 47 - Về quê ăn Tết ❤️
everyone
115,7km
Distance
06:49:33
Time
16,9 km/h
Pace
1257
Calories
Day 47 - Về quê ăn Tết ❤️
Day 46
everyone
8,2km
Distance
55:46
Time
06:49/km
Pace
0
Calories
Day 46
Day 45
everyone
9,0km
Distance
59:45
Time
06:38/km
Pace
0
Calories
Day 45
Afternoon Run
everyone
3,0km
Distance
20:50
Time
06:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Day 44
everyone
7,0km
Distance
53:34
Time
07:38/km
Pace
0
Calories
Day 44
Night Run
everyone
6,4km
Distance
50:00
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Night Run
Day 43
everyone
6,1km
Distance
57:47
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Day 43
Day 42
everyone
12,5km
Distance
02:05:24
Time
10:01/km
Pace
0
Calories
Day 42
Day 41
everyone
3,2km
Distance
34:24
Time
10:44/km
Pace
0
Calories
Day 41
Day 40
everyone
11,3km
Distance
01:47:17
Time
09:28/km
Pace
0
Calories
Day 40
Evening Ride
everyone
13,2km
Distance
48:56
Time
16,2 km/h
Pace
0
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
11,7km
Distance
46:04
Time
15,3 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Day 39
everyone
5,2km
Distance
44:43
Time
08:35/km
Pace
0
Calories
Day 39