Nguyễn Thị Thuỷ
Tham gia: 26/11/2022
117
Run
25
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Day 8 - Chén Tây
everyone
15,1km
Distance
01:41:31
Time
06:43/km
Pace
0
Calories
Day 8 - Chén Tây
Night Ride
everyone
9,3km
Distance
35:28
Time
15,8 km/h
Pace
0
Calories
Night Ride
Afternoon Ride
everyone
9,4km
Distance
33:20
Time
16,9 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Day 7 - Morning Ride
everyone
9,4km
Distance
31:19
Time
18,1 km/h
Pace
0
Calories
Day 7 - Morning Ride
Day 6
everyone
5,4km
Distance
37:31
Time
06:54/km
Pace
0
Calories
Day 6
Day 5
everyone
12,0km
Distance
01:17:38
Time
06:28/km
Pace
0
Calories
Day 5
Day 4 - Peak up Fansipan - Chạy dưới mưa
everyone
10,0km
Distance
01:10:20
Time
07:02/km
Pace
0
Calories
Day 4 - Peak up Fansipan - Chạy dưới mưa
Night Run
everyone
3,1km
Distance
21:34
Time
06:58/km
Pace
0
Calories
Night Run
Day 3
everyone
4,0km
Distance
28:53
Time
07:08/km
Pace
239
Calories
Day 3
Day 2
everyone
6,0km
Distance
58:03
Time
09:36/km
Pace
358
Calories
Day 2
Afternoon Ride
everyone
21,0km
Distance
01:29:27
Time
14,1 km/h
Pace
150
Calories
Afternoon Ride
60 ngày Kỷ Luật - Ngày 1
everyone
10,3km
Distance
01:09:41
Time
06:46/km
Pace
607
Calories
60 ngày Kỷ Luật - Ngày 1
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
26:09
Time
08:21/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
46:31
Time
09:18/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
3,3km
Distance
31:42
Time
09:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
2,5km
Distance
32:07
Time
12:46/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
35:45
Time
07:06/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
14:00
Time
12:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
4,0km
Distance
27:36
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
0,3km
Distance
01:23
Time
05:04/km
Pace
0
Calories
Night Run