Nguyễn Ngọc Tiến
Tham gia: 08/08/2020
565
Run
40
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
followers_only
3,2km
Distance
26:16
Time
08:16/km
Pace
185
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
26:14
Time
08:15/km
Pace
185
Calories
Morning Run
Afternoon Walk
everyone
3,3km
Distance
46:02
Time
13:44/km
Pace
426
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
followers_only
3,4km
Distance
45:46
Time
13:39/km
Pace
426
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
followers_only
1,8km
Distance
14:12
Time
07:50/km
Pace
125
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,8km
Distance
14:41
Time
08:06/km
Pace
125
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
followers_only
2,3km
Distance
28:39
Time
12:38/km
Pace
167
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
2,3km
Distance
29:04
Time
12:49/km
Pace
167
Calories
Afternoon Walk
Evening Run
everyone
4,4km
Distance
30:01
Time
06:47/km
Pace
261
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
4,4km
Distance
30:01
Time
06:47/km
Pace
261
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
2,7km
Distance
21:31
Time
07:58/km
Pace
193
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
21:31
Time
07:58/km
Pace
193
Calories
Evening Run
Morning Run
followers_only
20,2km
Distance
02:37:14
Time
07:45/km
Pace
1199
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:37:17
Time
07:46/km
Pace
1199
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
04:46
Time
04:43/km
Pace
39
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
1,0km
Distance
04:46
Time
04:43/km
Pace
39
Calories
Evening Run
Evening Run
followers_only
1,0km
Distance
05:30
Time
05:27/km
Pace
46
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
05:30
Time
05:27/km
Pace
46
Calories
Evening Run
Afternoon Run
followers_only
6,0km
Distance
40:46
Time
06:45/km
Pace
354
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
6,0km
Distance
40:54
Time
06:46/km
Pace
354
Calories
Afternoon Run