Nguyễn Ngọc Tiến
Tham gia: 08/08/2020
495
Run
38
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Walk
followers_only
3,4km
Distance
52:55
Time
15:33/km
Pace
535
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
3,4km
Distance
53:27
Time
15:42/km
Pace
535
Calories
Evening Walk
Morning Walk
followers_only
0,8km
Distance
08:26
Time
11:10/km
Pace
49
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
08:24
Time
11:08/km
Pace
49
Calories
Morning Walk
Night Walk
followers_only
1,0km
Distance
13:51
Time
13:49/km
Pace
57
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
1,0km
Distance
13:51
Time
13:48/km
Pace
57
Calories
Evening Walk
Evening Activity
followers_only
0,0km
Distance
02:28
Time

Pace
10
Calories
Evening Activity
Evening Activity
followers_only
0,0km
Distance
09:05
Time

Pace
23
Calories
Evening Activity
Morning Activity
followers_only
11,1km
Distance
52:46
Time

Pace
203
Calories
Morning Activity
Afternoon Activity
followers_only
12,3km
Distance
49:23
Time

Pace
131
Calories
Afternoon Activity
Afternoon Ride
everyone
26,2km
Distance
01:38:14
Time
16 km/h
Pace
585
Calories
Afternoon Ride
Afternoon Ride
followers_only
26,2km
Distance
01:36:22
Time
16,3 km/h
Pace
585
Calories
Afternoon Ride
Morning Ride
everyone
45,9km
Distance
02:17:12
Time
20,1 km/h
Pace
1077
Calories
Morning Ride
Morning Ride
followers_only
45,9km
Distance
02:16:56
Time
20,1 km/h
Pace
1077
Calories
Morning Ride
Morning Walk
followers_only
0,6km
Distance
07:33
Time
12:08/km
Pace
32
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
07:31
Time
12:06/km
Pace
32
Calories
Morning Walk
Evening Walk
everyone
1,2km
Distance
14:21
Time
11:29/km
Pace
67
Calories
Evening Walk
Evening Walk
followers_only
1,2km
Distance
14:23
Time
11:31/km
Pace
67
Calories
Evening Walk
Evening Activity
followers_only
0,0km
Distance
04:01
Time

Pace
1
Calories
Evening Activity
Night Activity
followers_only
0,0km
Distance
14:47
Time

Pace
59
Calories
Night Activity