Nguyễn Văn Toản
Tham gia: 06/08/2020
517
Run
21
Run
7
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
5,2km
Distance
57:03
Time
10:58/km
Pace
312
Calories
Morning Run
Morning Swim
everyone
0,6km
Distance
15:36
Time
02:35/100m
Pace
115
Calories
Morning Swim
Afternoon Swim
everyone
0,4km
Distance
10:36
Time
02:38/100m
Pace
80
Calories
Afternoon Swim
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
58:40
Time
11:17/km
Pace
314
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
58:39
Time
11:17/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
59:15
Time
11:24/km
Pace
309
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
58:11
Time
11:21/km
Pace
307
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
59:21
Time
11:28/km
Pace
311
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
58:52
Time
11:16/km
Pace
322
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,5km
Distance
33:10
Time
05:58/km
Pace
368
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
59:42
Time
11:52/km
Pace
303
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
6,7km
Distance
55:47
Time
08:18/km
Pace
466
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,2km
Distance
57:40
Time
11:00/km
Pace
317
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
55:26
Time
05:32/km
Pace
680
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
9,2km
Distance
01:16:20
Time
08:20/km
Pace
714
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:08:57
Time
05:43/km
Pace
819
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
35:10
Time
06:16/km
Pace
341
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
1,1km
Distance
10:25
Time
09:35/km
Pace
73
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,0km
Distance
57:39
Time
05:14/km
Pace
737
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:03:11
Time
05:29/km
Pace
786
Calories
Morning Run