Đinh Văn Trường
Tham gia: 02/08/2022
280
Run
14
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
1,2km
Distance
09:47
Time
08:13/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:19:53
Time
05:19/km
Pace
1038
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
07:47
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Đêm
everyone
1,0km
Distance
10:00
Time
09:59/km
Pace
0
Calories
Đêm
Night Run
everyone
4,0km
Distance
30:56
Time
07:43/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
20:54
Time
08:06/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,1km
Distance
19:56
Time
06:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:27:53
Time
05:29/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,2km
Distance
10:26
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
3,0km
Distance
17:38
Time
05:52/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:02:20
Time
05:11/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
38:23
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,0km
Distance
20:38
Time
10:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
8,0km
Distance
43:14
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
11,0km
Distance
01:01:00
Time
05:32/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
2,4km
Distance
16:30
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:15:44
Time
05:24/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
2,7km
Distance
18:47
Time
06:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
22,1km
Distance
01:54:51
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
18:41
Time
05:39/km
Pace
0
Calories
Morning Run