Đinh Văn Trường
Tham gia: 02/08/2022
139
Run
7
Run
6
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
9,9km
Distance
49:36
Time
05:00/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Swim
everyone
12,2km
Distance
33:23
Time
00:16/100m
Pace
0
Calories
Morning Swim
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:06:57
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
31:52
Time
05:59/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
30:22
Time
05:28/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Ride
everyone
1,1km
Distance
05:22
Time
12,4 km/h
Pace
0
Calories
Afternoon Ride
Morning Swim
everyone
9,9km
Distance
24:28
Time
00:14/100m
Pace
0
Calories
Morning Swim
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
33:44
Time
05:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
27:42
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,1km
Distance
28:53
Time
05:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Swim
everyone
0,1km
Distance
01:28
Time
01:28/100m
Pace
0
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Swim
everyone
2,8km
Distance
26:08
Time
00:57/100m
Pace
0
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Run
everyone
1,1km
Distance
07:31
Time
07:08/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
27:17
Time
05:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
5,0km
Distance
27:07
Time
05:23/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
5,3km
Distance
27:40
Time
05:12/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Swim
everyone
0,7km
Distance
05:56
Time
00:54/100m
Pace
0
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Swim
everyone
2,2km
Distance
19:44
Time
00:55/100m
Pace
0
Calories
Afternoon Swim
Afternoon Run
everyone
2,2km
Distance
13:13
Time
06:02/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,3km
Distance
19:44
Time
08:38/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run