|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Hoài Loan
Tham gia: 31/08/2020
Run
130
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Walk 18/10/2020 16:16
14,5km Distance
02:35:36 Time
10:43/km Pace
Afternoon Walk
Morning Walk 18/10/2020 10:26
1,5km Distance
17:51 Time
11:53/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 18/10/2020 07:41
11,0km Distance
01:55:05 Time
10:27/km Pace
Morning Walk
Afternoon Walk 17/10/2020 17:52
15,0km Distance
02:37:50 Time
10:30/km Pace
Afternoon Walk
Morning Walk 17/10/2020 05:43
11,0km Distance
02:08:29 Time
11:40/km Pace
Morning Walk
Evening Walk 15/10/2020 18:05
13,8km Distance
02:16:30 Time
09:54/km Pace
Evening Walk
Morning Walk 15/10/2020 05:03
13,6km Distance
01:58:59 Time
08:43/km Pace
Morning Walk
Evening Walk 14/10/2020 18:09
12,3km Distance
02:16:48 Time
11:07/km Pace
Evening Walk
Morning Walk 14/10/2020 04:57
13,9km Distance
01:57:48 Time
08:29/km Pace
Morning Walk
Evening Walk 13/10/2020 18:06
12,5km Distance
01:56:29 Time
09:18/km Pace
Evening Walk
Morning Walk 13/10/2020 05:04
14,7km Distance
02:30:59 Time
10:18/km Pace
Morning Walk
Evening Walk 12/10/2020 18:29
12,0km Distance
02:04:03 Time
10:19/km Pace
Evening Walk
Morning Walk 12/10/2020 05:05
14,0km Distance
02:25:05 Time
10:21/km Pace
Morning Walk
Evening Walk 11/10/2020 18:09
10,2km Distance
01:57:22 Time
11:33/km Pace
Evening Walk
Morning Walk 11/10/2020 08:28
5,2km Distance
01:04:57 Time
12:29/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 11/10/2020 05:11
15,0km Distance
02:55:46 Time
11:43/km Pace
Morning Walk
Afternoon Walk 10/10/2020 17:35
11,1km Distance
02:10:55 Time
11:46/km Pace
Afternoon Walk
Morning Walk 10/10/2020 10:08
3,2km Distance
42:43 Time
13:29/km Pace
Morning Walk
Morning Walk 10/10/2020 08:57
1,9km Distance
20:00 Time
10:41/km Pace
Morning Walk
Evening Walk 09/10/2020 18:26
6,0km Distance
01:14:12 Time
12:19/km Pace
Evening Walk