Jack Trung 🇻🇳
Tham gia: 22/05/2020
237
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

🌙 Night Run
everyone
3,7km
Distance
23:10
Time
06:18/km
Pace
336
Calories
🌙 Night Run
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
33:00
Time

Pace
401
Calories
Afternoon Activity
Morning Run
everyone
1,9km
Distance
17:31
Time
09:09/km
Pace
224
Calories
Morning Run
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
20:39
Time

Pace
237
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
21:40
Time

Pace
292
Calories
Evening Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
23:09
Time

Pace
280
Calories
Afternoon Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
19:44
Time

Pace
254
Calories
Evening Activity
Night Activity
everyone
0,0km
Distance
27:22
Time

Pace
279
Calories
Night Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
01:38:06
Time

Pace
250
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
24:13
Time

Pace
299
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
35:48
Time

Pace
420
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
08:28
Time

Pace
117
Calories
Evening Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
21:36
Time

Pace
222
Calories
Morning Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
22:46
Time

Pace
262
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
22:42
Time

Pace
312
Calories
Evening Activity
Evening Activity
everyone
0,0km
Distance
01:30:28
Time

Pace
359
Calories
Evening Activity
Morning Activity
everyone
0,0km
Distance
12:42
Time

Pace
188
Calories
Morning Activity
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
10:46
Time
05:18/km
Pace
155
Calories
Morning Run
Night Activity
everyone
0,0km
Distance
39:21
Time

Pace
294
Calories
Night Activity
Afternoon Activity
everyone
0,0km
Distance
30:33
Time

Pace
313
Calories
Afternoon Activity