Trần Việt Trung
Tham gia: 22/05/2020
523
Run
1
Run
31
Run

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
56:06
Time
04:37/km
Pace
696
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
10,1km
Distance
52:45
Time
05:13/km
Pace
602
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
49:53
Time
04:56/km
Pace
561
Calories
Morning Run
Morning WeightTraining
everyone
9
Phút
Morning WeightTraining
Morning Run
everyone
7,3km
Distance
37:02
Time
05:05/km
Pace
396
Calories
Morning Run
Afternoon WeightTraining
everyone
7
Phút
Afternoon WeightTraining
Morning WeightTraining
everyone
10
Phút
Morning WeightTraining
Morning Run
everyone
6,4km
Distance
32:52
Time
05:09/km
Pace
352
Calories
Morning Run
Afternoon WeightTraining
everyone
11
Phút
Afternoon WeightTraining
Afternoon Run
everyone
7,6km
Distance
42:08
Time
05:33/km
Pace
472
Calories
Afternoon Run
Afternoon WeightTraining
everyone
11
Phút
Afternoon WeightTraining
Lunch Run
everyone
6,2km
Distance
30:11
Time
04:53/km
Pace
359
Calories
Lunch Run
Morning Run
everyone
16,7km
Distance
01:31:22
Time
05:29/km
Pace
1096
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
5,6km
Distance
31:04
Time
05:35/km
Pace
325
Calories
Afternoon Run
Afternoon WeightTraining
everyone
22
Phút
Afternoon WeightTraining
Morning Run
everyone
8,2km
Distance
45:13
Time
05:29/km
Pace
519
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
9,0km
Distance
42:37
Time
04:43/km
Pace
510
Calories
Afternoon Run
Afternoon WeightTraining
everyone
12
Phút
Afternoon WeightTraining
Afternoon Trail
everyone
4,2km
Distance
30:59
Time
07:20/km
Pace
339
Calories
Afternoon Trail
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
56:02
Time
05:35/km
Pace
587
Calories
Morning Run