|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Nguyễn Trường Sung
Tham gia: 24/07/2020
Run
516
Ride
1
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 03/08/2021 17:56
3,0km Distance
21:58 Time
07:17/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 02/08/2021 17:14
3,0km Distance
16:48 Time
05:34/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 01/08/2021 17:47
4,0km Distance
31:28 Time
07:51/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 22/07/2021 17:15
2,0km Distance
19:13 Time
09:29/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 21/07/2021 17:34
8,9km Distance
39:36 Time
04:26/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 18/07/2021 18:36
3,6km Distance
27:52 Time
07:44/km Pace
Evening Run
Evening Run 03/07/2021 18:58
1,3km Distance
07:41 Time
05:52/km Pace
Evening Run
Evening Run 01/07/2021 18:09
8,2km Distance
58:43 Time
07:09/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 30/06/2021 17:49
5,1km Distance
34:58 Time
06:55/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 29/06/2021 18:38
2,1km Distance
14:30 Time
06:59/km Pace
Evening Run
Evening Run 28/06/2021 18:44
3,0km Distance
19:56 Time
06:35/km Pace
Evening Run
Evening Run 24/06/2021 18:56
1,0km Distance
07:22 Time
07:16/km Pace
Evening Run
Evening Run 23/06/2021 18:12
2,2km Distance
14:54 Time
06:48/km Pace
Evening Run
Evening Run 20/06/2021 18:54
1,9km Distance
09:27 Time
05:03/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 13/06/2021 17:02
8,1km Distance
01:01:15 Time
07:32/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 06/06/2021 17:26
4,4km Distance
28:34 Time
06:33/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 05/06/2021 16:34
7,2km Distance
56:18 Time
07:51/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 01/06/2021 18:29
2,0km Distance
18:05 Time
08:53/km Pace
Evening Run
Evening Run 28/05/2021 18:04
6,5km Distance
01:18:04 Time
11:55/km Pace
Evening Run
Night Run 27/05/2021 21:51
1,4km Distance
09:09 Time
06:37/km Pace
Night Run