|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Trần Anh Tuấn
Tham gia: 23/05/2020
Run
195
Ride
0
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 13/06/2021 15:35
18,6km Distance
01:48:55 Time
05:51/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 12/06/2021 09:45
12,9km Distance
01:14:16 Time
05:45/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 10/06/2021 16:00
18,5km Distance
01:58:11 Time
06:22/km Pace
Afternoon Run
Lunch Run 09/06/2021 11:33
16,8km Distance
01:40:58 Time
06:00/km Pace
Lunch Run
Afternoon Run 06/06/2021 15:43
21,6km Distance
02:20:04 Time
06:29/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 05/06/2021 17:47
10,9km Distance
01:07:25 Time
06:12/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 31/05/2021 18:10
6,1km Distance
40:41 Time
06:39/km Pace
Evening Run
Morning Run 26/05/2021 06:27
10,0km Distance
01:04:24 Time
06:26/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 25/05/2021 17:54
7,5km Distance
48:09 Time
06:23/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 22/05/2021 05:18
9,7km Distance
01:03:03 Time
06:31/km Pace
Morning Run
Morning Run 21/05/2021 05:54
16,1km Distance
01:29:13 Time
05:32/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 19/05/2021 17:36
6,0km Distance
37:27 Time
06:11/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 18/05/2021 18:28
9,8km Distance
01:00:06 Time
06:06/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 17/05/2021 17:34
4,3km Distance
27:25 Time
06:21/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 16/05/2021 16:43
8,0km Distance
48:46 Time
06:04/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 15/05/2021 17:18
12,9km Distance
01:15:15 Time
05:49/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 14/05/2021 05:11
13,5km Distance
01:08:04 Time
05:01/km Pace
Morning Run
Morning Run 13/05/2021 06:18
11,3km Distance
01:08:45 Time
06:05/km Pace
Morning Run
Morning Run 12/05/2021 05:51
15,5km Distance
01:36:22 Time
06:12/km Pace
Morning Run
Morning Run 10/05/2021 06:39
9,6km Distance
54:08 Time
05:37/km Pace
Morning Run