|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Tuấn Huy
Tham gia: 29/01/2020
Run
115
Ride
4
Swim
0

Thống kê

Hoạt động

Afternoon Run 26/11/2020 17:47
10,1km Distance
49:51 Time
04:55/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 25/11/2020 17:57
5,0km Distance
28:30 Time
05:41/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 22/11/2020 06:07
20,0km Distance
01:53:34 Time
05:41/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 19/11/2020 17:45
7,8km Distance
36:51 Time
04:43/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 18/11/2020 18:03
5,6km Distance
33:38 Time
05:58/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 12/11/2020 17:52
5,5km Distance
33:59 Time
06:12/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 11/11/2020 17:40
12,0km Distance
57:32 Time
04:47/km Pace
Afternoon Run
Afternoon Run 09/11/2020 17:50
5,0km Distance
24:07 Time
04:48/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 08/11/2020 05:18
14,8km Distance
01:29:27 Time
06:03/km Pace
Morning Run
Evening Run 05/11/2020 18:01
10,0km Distance
01:01:54 Time
06:10/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 03/11/2020 17:37
10,0km Distance
52:40 Time
05:15/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 29/10/2020 18:51
6,0km Distance
32:38 Time
05:27/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 29/10/2020 17:49
8,2km Distance
01:00:51 Time
07:26/km Pace
Afternoon Run
Morning Ride 25/10/2020 04:02
62,7km Distance
03:35:26 Time
17,5 km/h Pace
Morning Ride
Afternoon Run 22/10/2020 17:55
10,1km Distance
51:10 Time
05:04/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 21/10/2020 18:07
5,0km Distance
25:24 Time
05:03/km Pace
Evening Run
Evening Run 20/10/2020 18:07
5,0km Distance
27:18 Time
05:25/km Pace
Evening Run
Night Run 18/10/2020 03:00
15,5km Distance
01:16:00 Time
04:53/km Pace
Night Run
Afternoon Run 16/10/2020 16:26
14,2km Distance
01:23:36 Time
05:52/km Pace
Afternoon Run
Evening Run 12/10/2020 18:19
3,7km Distance
17:44 Time
04:48/km Pace
Evening Run