Đào Bá Tuân
Tham gia: 16/06/2021
308
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,7km
Distance
40:55
Time
06:08/km
Pace
383
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:13:15
Time
06:02/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
06:50
Time
08:33/km
Pace
17
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
12,2km
Distance
01:16:08
Time
06:14/km
Pace
772
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,1km
Distance
01:24:52
Time
05:17/km
Pace
1049
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
06:32
Time
08:25/km
Pace
17
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:10:05
Time
05:50/km
Pace
782
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,4km
Distance
01:56
Time
04:54/km
Pace
16
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,3km
Distance
16:08
Time
12:29/km
Pace
69
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:15:03
Time
05:46/km
Pace
816
Calories
Morning Run
Morning Walk
everyone
1,5km
Distance
20:11
Time
13:47/km
Pace
83
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
30,0km
Distance
02:56:28
Time
05:52/km
Pace
2022
Calories
Morning Run
Night Walk
everyone
1,7km
Distance
16:06
Time
09:15/km
Pace
84
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
1,5km
Distance
23:28
Time
16:00/km
Pace
37
Calories
Night Walk
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
01:11:41
Time
05:58/km
Pace
712
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
03:33
Time
06:59/km
Pace
30
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:14:53
Time
06:05/km
Pace
809
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
16,0km
Distance
01:24:03
Time
05:15/km
Pace
1075
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,2km
Distance
01:07
Time
05:35/km
Pace
10
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,2km
Distance
01:04:47
Time
06:20/km
Pace
667
Calories
Morning Run