Đào Bá Tuân
Tham gia: 16/06/2021
516
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Chúc mừng sinh nhật bằng chiếc HM
everyone
21,2km
Distance
01:24:59
Time
04:00/km
Pace
1292
Calories
Chúc mừng sinh nhật bằng chiếc HM
Morning Run
everyone
12,3km
Distance
01:03:22
Time
05:08/km
Pace
698
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
56:43
Time
04:42/km
Pace
715
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,0km
Distance
59:54
Time
04:59/km
Pace
706
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
50:52
Time
05:04/km
Pace
568
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
49:24
Time
05:55/km
Pace
492
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
04:29
Time
08:36/km
Pace
24
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
4,5km
Distance
26:18
Time
05:47/km
Pace
273
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
0,3km
Distance
02:16
Time
07:54/km
Pace
11
Calories
Evening Run
Night Run
everyone
43,3km
Distance
03:18:47
Time
04:35/km
Pace
2724
Calories
Night Run
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
06:22
Time
11:32/km
Pace
26
Calories
Morning Walk
Morning Run
everyone
5,0km
Distance
33:08
Time
06:37/km
Pace
282
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
03:18
Time
06:40/km
Pace
30
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
52:50
Time
05:16/km
Pace
571
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,6km
Distance
01:01:51
Time
04:54/km
Pace
726
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
15,4km
Distance
01:14:54
Time
04:51/km
Pace
866
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
13,0km
Distance
01:03:02
Time
04:50/km
Pace
736
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:03:18
Time
05:14/km
Pace
682
Calories
Morning Run
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
everyone
20,1km
Distance
01:43:49
Time
05:09/km
Pace
1118
Calories
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11
Morning Run
everyone
0,5km
Distance
02:49
Time
05:36/km
Pace
29
Calories
Morning Run