Đào Bá Tuân
Tham gia: 16/06/2021
73
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
08:08
Time
14:13/km
Pace
44
Calories
Morning Walk
Comeback sau trấn thương 😞 vẫn chưa ổn
everyone
5,0km
Distance
35:52
Time
07:08/km
Pace
388
Calories
Comeback sau trấn thương 😞 vẫn chưa ổn
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
07:04
Time
13:27/km
Pace
41
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
06:53
Time
13:22/km
Pace
40
Calories
Morning Walk
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣4️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
everyone
5,2km
Distance
31:37
Time
06:07/km
Pace
399
Calories
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣4️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
07:11
Time
12:43/km
Pace
44
Calories
Morning Walk
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣3️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
everyone
6,1km
Distance
38:38
Time
06:21/km
Pace
470
Calories
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣3️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
10:10
Time
16:22/km
Pace
48
Calories
Morning Walk
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣2️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
everyone
10,0km
Distance
01:01:45
Time
06:09/km
Pace
776
Calories
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣2️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
08:34
Time
14:06/km
Pace
47
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,5km
Distance
07:00
Time
15:29/km
Pace
35
Calories
Morning Walk
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣1️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
everyone
10,0km
Distance
01:04:07
Time
06:24/km
Pace
775
Calories
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣1️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
10:52
Time
15:13/km
Pace
55
Calories
Morning Walk
Đá bóng⚽️
everyone
2,8km
Distance
55:12
Time
19:28/km
Pace
219
Calories
Đá bóng⚽️
Morning Walk
everyone
0,8km
Distance
11:41
Time
14:48/km
Pace
61
Calories
Morning Walk
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣0️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
everyone
6,0km
Distance
44:55
Time
07:28/km
Pace
465
Calories
MAF❤️Zone2(138-148) Day2️⃣0️⃣/1️⃣0️⃣0️⃣🏃🏻‍♂️ Chạy chậm lại
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
07:04
Time
11:40/km
Pace
47
Calories
Morning Walk
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
09:09
Time
15:17/km
Pace
46
Calories
Morning Walk
Lần đầu tiên em chén Tây 🤪🤪 chẳng hiểu sao chạy đủ 1 vòng mà strava lại hụt mất 260m 🤔
everyone
14,7km
Distance
01:13:12
Time
04:57/km
Pace
1142
Calories
Lần đầu tiên em chén Tây 🤪🤪 chẳng hiểu sao chạy đủ 1 vòng mà strava lại hụt mất 260m 🤔
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
09:39
Time
14:47/km
Pace
51
Calories
Morning Walk