|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Đặng Vũ Tuấn
Tham gia: 03/10/2020
Run
210
Ride
8
Swim
1

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 31/07/2021 05:40
10,5km Distance
01:20:15 Time
07:37/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 27/07/2021 17:34
27,1km Distance
02:36:15 Time
05:46/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 26/07/2021 04:18
14,7km Distance
01:38:02 Time
06:39/km Pace
Morning Run
Morning Run 24/07/2021 05:38
11,2km Distance
01:06:40 Time
05:58/km Pace
Morning Run
Morning Run 22/07/2021 05:14
9,8km Distance
59:48 Time
06:07/km Pace
Morning Run
Morning Run 20/07/2021 05:10
8,5km Distance
52:54 Time
06:12/km Pace
Morning Run
Morning Run 18/07/2021 04:42
20,0km Distance
02:15:09 Time
06:45/km Pace
Morning Run
Morning Run 16/07/2021 04:47
7,1km Distance
01:04:25 Time
09:02/km Pace
Morning Run
Morning Run 14/07/2021 04:49
11,1km Distance
01:08:33 Time
06:10/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 11/07/2021 16:57
0,0km Distance
00:29 Time
Pace
Afternoon Run
Morning Run 11/07/2021 04:39
15,0km Distance
01:30:36 Time
06:02/km Pace
Morning Run
Morning Run 07/07/2021 04:56
8,3km Distance
52:51 Time
06:20/km Pace
Morning Run
Morning Run 06/07/2021 08:20
6,8km Distance
43:34 Time
06:25/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/06/2021 06:50
2,0km Distance
17:32 Time
08:44/km Pace
Morning Run
Morning Run 26/06/2021 03:52
29,1km Distance
02:57:22 Time
06:06/km Pace
Morning Run
Morning Run 25/06/2021 04:49
10,0km Distance
01:02:25 Time
06:14/km Pace
Morning Run
Morning Run 23/06/2021 04:49
10,0km Distance
01:06:40 Time
06:39/km Pace
Morning Run
Morning Run 18/06/2021 05:02
5,2km Distance
50:36 Time
09:42/km Pace
Morning Run
Morning Run 10/06/2021 05:17
6,0km Distance
45:35 Time
07:32/km Pace
Morning Run
Morning Run 08/06/2021 06:08
2,0km Distance
16:13 Time
07:59/km Pace
Morning Run