|

Khám phá giới hạn bản thân

CHALLENGE.VN

Tạo challenge
Nguyễn Minh Tú
Tham gia: 22/05/2020
Run
461
Ride
0
Swim
5

Thống kê

Hoạt động

Morning Run 22/04/2021 07:04
4,7km Distance
28:54 Time
06:08/km Pace
Morning Run
Morning Run 21/04/2021 05:40
17,1km Distance
01:41:06 Time
05:54/km Pace
Morning Run
Morning Run 20/04/2021 06:45
10,8km Distance
01:01:18 Time
05:41/km Pace
Morning Run
Morning Run 19/04/2021 06:57
5,4km Distance
31:47 Time
05:51/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 18/04/2021 17:36
5,7km Distance
29:05 Time
05:07/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 18/04/2021 06:28
12,0km Distance
01:06:26 Time
05:31/km Pace
Morning Run
Evening Run 17/04/2021 19:06
2,7km Distance
18:36 Time
06:55/km Pace
Evening Run
Evening Run 17/04/2021 18:31
5,3km Distance
31:52 Time
06:04/km Pace
Evening Run
Afternoon Run 16/04/2021 17:39
1,9km Distance
10:46 Time
05:36/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 16/04/2021 07:02
11,3km Distance
01:00:02 Time
05:18/km Pace
Morning Run
Morning Run 15/04/2021 06:44
6,0km Distance
33:23 Time
05:34/km Pace
Morning Run
Morning Run 14/04/2021 06:42
11,9km Distance
01:05:16 Time
05:29/km Pace
Morning Run
Morning Run 13/04/2021 06:53
5,9km Distance
34:10 Time
05:48/km Pace
Morning Run
Morning Run 12/04/2021 07:25
5,9km Distance
33:11 Time
05:37/km Pace
Morning Run
Morning Run 11/04/2021 06:28
13,8km Distance
01:19:53 Time
05:47/km Pace
Morning Run
Afternoon Run 10/04/2021 17:24
5,5km Distance
30:58 Time
05:35/km Pace
Afternoon Run
Morning Run 10/04/2021 07:37
5,8km Distance
31:23 Time
05:27/km Pace
Morning Run
Morning Run 09/04/2021 07:03
11,0km Distance
01:00:01 Time
05:27/km Pace
Morning Run
Morning Run 08/04/2021 07:29
5,9km Distance
31:06 Time
05:16/km Pace
Morning Run
Morning Run 07/04/2021 07:12
11,0km Distance
01:00:18 Time
05:28/km Pace
Morning Run