Lê Văn Dũng
Tham gia: 26/07/2023
51
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Night Walk
everyone
4,6km
Distance
51:55
Time
11:17/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
6,4km
Distance
01:06:11
Time
10:16/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Afternoon Walk
everyone
8,6km
Distance
01:20:51
Time
09:24/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Night Walk
everyone
7,5km
Distance
01:22:13
Time
11:01/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
10,0km
Distance
01:38:13
Time
09:48/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
2,0km
Distance
19:50
Time
09:50/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
7,3km
Distance
01:20:46
Time
11:04/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
5,7km
Distance
01:04:04
Time
11:08/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
7,8km
Distance
01:30:27
Time
11:37/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
7,8km
Distance
01:19:17
Time
10:08/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Afternoon Run
everyone
9,7km
Distance
01:37:03
Time
10:02/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Night Run
everyone
6,6km
Distance
01:01:40
Time
09:23/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
5,5km
Distance
58:34
Time
10:33/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,0km
Distance
01:05:39
Time
10:54/km
Pace
0
Calories
Night Run
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
01:05:38
Time
09:56/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
8,5km
Distance
01:15:38
Time
08:53/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Walk
everyone
9,3km
Distance
01:33:56
Time
10:06/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Evening Walk
everyone
6,2km
Distance
59:21
Time
09:33/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Night Walk
everyone
6,8km
Distance
01:06:30
Time
09:48/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Night Walk
everyone
5,6km
Distance
01:02:52
Time
11:18/km
Pace
0
Calories
Night Walk