Võ Văn Kiên
Tham gia: 31/07/2020
46
Run
0
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
1,3km
Distance
20:52
Time
15:27/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Night Run
everyone
2,3km
Distance
14:36
Time
06:15/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
3,8km
Distance
23:32
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
12,9km
Distance
01:26:18
Time
06:42/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
6,8km
Distance
46:49
Time
06:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Up!
everyone
15,4km
Distance
02:03:30
Time
08:01/km
Pace
0
Calories
Up!
Night Run
everyone
1,6km
Distance
08:44
Time
05:35/km
Pace
0
Calories
Night Run
Evening Run
everyone
8,3km
Distance
01:03:10
Time
07:36/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Đôi chân vàng trong làng chạy sau 😂
everyone
15,2km
Distance
02:30:22
Time
09:54/km
Pace
0
Calories
Đôi chân vàng trong làng chạy sau 😂
Màn đêm buông xa hơn-Giăng giăng biển đêm rực sáng
everyone
7,5km
Distance
01:00:56
Time
08:04/km
Pace
0
Calories
Màn đêm buông xa hơn-Giăng giăng biển đêm rực sáng
Evening Run
everyone
12,3km
Distance
01:33:49
Time
07:37/km
Pace
0
Calories
Evening Run
#Vimothanhtinhxanh
everyone
7,7km
Distance
01:11:08
Time
09:14/km
Pace
0
Calories
#Vimothanhtinhxanh
Night Run
everyone
11,0km
Distance
01:19:41
Time
07:14/km
Pace
0
Calories
Night Run
Biển trời nơi đây như xanh hơn- Bờ cát mịn màng hơn - Sóng vỗ dịu êm, dịu êm ....
everyone
12,0km
Distance
01:45:50
Time
08:47/km
Pace
0
Calories
Biển trời nơi đây như xanh hơn- Bờ cát mịn màng hơn - Sóng vỗ dịu êm, dịu êm ....
Night Run
everyone
1,6km
Distance
08:47
Time
05:19/km
Pace
0
Calories
Night Run
Mường Thanh Cửa Lò-Running Team #MUONGTHANHRACE2020–RUNFORGREEN
everyone
11,0km
Distance
01:39:03
Time
08:59/km
Pace
0
Calories
Mường Thanh Cửa Lò-Running Team #MUONGTHANHRACE2020–RUNFORGREEN
New Companions !
everyone
12,4km
Distance
01:45:44
Time
08:33/km
Pace
0
Calories
New Companions !
Good night )
everyone
6,4km
Distance
44:03
Time
06:51/km
Pace
0
Calories
Good night )
Take 100% Responsibility for Your Life 💗
everyone
9,1km
Distance
01:05:02
Time
07:10/km
Pace
0
Calories
Take 100% Responsibility for Your Life 💗
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
10:35
Time
05:10/km
Pace
0
Calories
Evening Run