Dương Hữu Vững
Tham gia: 06/07/2021
2.120
Run
480
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
8,4km
Distance
01:04:28
Time
07:42/km
Pace
469
Calories
Morning Run
Lunch Walk
everyone
5,2km
Distance
54:41
Time
10:36/km
Pace
350
Calories
Lunch Walk
Evening Walk
everyone
2,2km
Distance
23:26
Time
10:32/km
Pace
172
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
1,0km
Distance
08:14
Time
08:08/km
Pace
52
Calories
Afternoon Walk
Morning Walk
everyone
8,0km
Distance
01:07:47
Time
08:28/km
Pace
450
Calories
Morning Walk
Evening Ride
everyone
7,2km
Distance
27:00
Time
15,9 km/h
Pace
246
Calories
Evening Ride
Afternoon Ride
everyone
2,8km
Distance
11:09
Time
15,2 km/h
Pace
78
Calories
Afternoon Ride
Morning Run
everyone
5,1km
Distance
29:52
Time
05:54/km
Pace
273
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
2,1km
Distance
07:23
Time
17,3 km/h
Pace
38
Calories
Evening Ride
Evening Ride
everyone
2,7km
Distance
09:47
Time
16,3 km/h
Pace
99
Calories
Evening Ride
Morning Run
everyone
9,5km
Distance
01:06:55
Time
07:04/km
Pace
504
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
7,0km
Distance
42:05
Time
05:58/km
Pace
409
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,8km
Distance
01:10:13
Time
07:59/km
Pace
489
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
6,9km
Distance
41:37
Time
06:03/km
Pace
402
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,3km
Distance
01:10:53
Time
08:34/km
Pace
450
Calories
Morning Run
Evening Ride
everyone
1,1km
Distance
03:39
Time
18,5 km/h
Pace
31
Calories
Evening Ride
Afternoon Run
everyone
6,7km
Distance
42:31
Time
06:20/km
Pace
402
Calories
Afternoon Run
Morning Run
everyone
8,0km
Distance
01:07:28
Time
08:25/km
Pace
434
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
32:06
Time
05:25/km
Pace
363
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
5,9km
Distance
32:06
Time
05:25/km
Pace
363
Calories
Evening Run