Dương Hữu Vững
Tham gia: 06/07/2021
676
Run
62
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Evening Run
everyone
3,0km
Distance
17:18
Time
05:51/km
Pace
191
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
3,0km
Distance
17:17
Time
05:51/km
Pace
191
Calories
Evening Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
15:09
Time
05:41/km
Pace
161
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
2,7km
Distance
15:12
Time
05:42/km
Pace
161
Calories
Afternoon Run
Afternoon Walk
everyone
3,5km
Distance
43:38
Time
12:18/km
Pace
266
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
3,5km
Distance
47:34
Time
13:38/km
Pace
220
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
3,5km
Distance
47:33
Time
13:38/km
Pace
220
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:04:11
Time
06:04/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:04:12
Time
06:05/km
Pace
727
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
31:04
Time
06:59/km
Pace
297
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
4,4km
Distance
32:07
Time
07:14/km
Pace
297
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
12:53
Time
06:26/km
Pace
134
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
12:52
Time
06:25/km
Pace
134
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
3,7km
Distance
45:31
Time
12:25/km
Pace
205
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
3,7km
Distance
45:31
Time
12:25/km
Pace
205
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
11:10
Time
05:45/km
Pace
114
Calories
Afternoon Run
Afternoon Run
everyone
1,9km
Distance
11:11
Time
05:46/km
Pace
114
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
12:27
Time
06:12/km
Pace
133
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
12:27
Time
06:13/km
Pace
133
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
2,7km
Distance
33:16
Time
12:13/km
Pace
154
Calories
Afternoon Walk