Dương Hữu Vững
Tham gia: 06/07/2021
265
Run
11
Run
0
Run

Thống kê

Hoạt động

Morning Run
everyone
6,3km
Distance
37:37
Time
05:59/km
Pace
372
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,3km
Distance
37:36
Time
05:59/km
Pace
372
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:03:24
Time
05:59/km
Pace
664
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,6km
Distance
01:03:24
Time
05:59/km
Pace
664
Calories
Morning Run
Evening Walk
everyone
2,3km
Distance
28:27
Time
12:38/km
Pace
156
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
2,2km
Distance
28:27
Time
12:38/km
Pace
156
Calories
Evening Walk
Morning Run
everyone
3,2km
Distance
12:58
Time
04:06/km
Pace
195
Calories
Morning Run
Hưởng ứng giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 Thị xã Sơn Tây
everyone
3,2km
Distance
12:58
Time
04:06/km
Pace
195
Calories
Hưởng ứng giải chạy báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 48 Thị xã Sơn Tây
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:50
Time
06:08/km
Pace
360
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
36:51
Time
06:08/km
Pace
360
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
08:31
Time
06:15/km
Pace
89
Calories
Evening Run
Evening Run
everyone
1,4km
Distance
08:31
Time
06:15/km
Pace
89
Calories
Evening Run
Afternoon Walk
everyone
3,9km
Distance
50:01
Time
12:57/km
Pace
222
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
3,9km
Distance
50:01
Time
12:57/km
Pace
222
Calories
Afternoon Walk
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
23:27
Time
05:57/km
Pace
245
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
3,9km
Distance
23:27
Time
05:57/km
Pace
245
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
16:52
Time
06:14/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
2,7km
Distance
16:52
Time
06:14/km
Pace
166
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
37:04
Time
06:10/km
Pace
358
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
37:04
Time
06:10/km
Pace
358
Calories
Morning Run